Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Pracovné stretnutie s predstaviteľmi UPRP

V dňoch 23 - 25. júna navštívili pracovníci Úradu priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) Patentový úrad Poľskej republiky (UPRP). Stretnutia sa okrem pracovníkov ÚPV SR zúčastnili aj predstavitelia Úradu priemyselného vlastníctva ČR a Rakúskeho patentového úradu. Stretnutie bolo pokračovaním minuloročného stretnutia v ÚPV SR a týkalo sa najmä výmeny informácii v oblasti používaných informačných systémov na jednotlivých úradoch. Okrem iného boli diskutované témy týkajúce sa medzinárodných projektov v rámci spolupráce s Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM), Európskym patentovým úradom (EPO) a taktiež elektronických služieb, ktoré jednotlivé úrady už poskytujú resp. v blízkej budúcnosti plánujú poskytovať pre svojich používateľov. Stretnutie pracovníkov úradov prebiehalo v priateľskej, neformálnej a tiež podnetnej atmosfére. Informácie získané na stretnutí bude možné využiť pri skvalitňovaní práce a zlepšovaní služieb poskytovaných ÚPV SR, UPRP ako aj na ostatných zúčastnených úradov.

Pracovné stretnutie s predstaviteľmi UPRP

Dátum článku: 3.7.2014

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky