Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Pracovné rokovanie s primátorom Banskej Bystrice

Predsedu ÚPV SR Ľuboša Knotha a vedúceho služobného úradu ÚPV SR Andreja Legiňa prijal 15. augusta na pôde Mestského úradu v Banskej Bystrici primátor Peter Gogola. Hovorili spolu najmä o oživení spolupráce ÚPV SR a magistrátu pri organizovaní aktivít podporujúcich informovanosť verejnosti v oblasti duševného vlastníctva vrátane problematiky parazitovania a falšovania chránených predmetov priemyselného vlastníctva a diskutovali tiež o zámere ÚPV SR vytvoriť pilotný projekt vzdelávania žiakov banskobystrických základných a stredných škôl v oblasti duševného vlastníctva. Nová aktivita ÚPV SR sa stretla s veľkým porozumením primátora a prisľúbil podporu pri presadzovaní pilotného projektu v banskobystrických školách.

Na záver stretnutia predstavitelia ÚPV SR pozvali primátora Petera Gogolu na oficiálnu návštevu úradu.

Dátum článku: 21.8.2012

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky