PatentyNiečo iné

Lorem ipsum Právne predpisy SR Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum

Najnovšie aktuality

Čo je potrebné mať na zreteli pri prihlasovaní ochrannej známky?
Aké zmeny nastali v podaniach prihlášok po známkovej transpozícii?
Čo sa v Slovenskej republike zmenilo v námietkovom konaní po novele zákona o ochranných známkach?

Na tieto a ďalšie otázky nájdete odpovede v pripravovanom webinári, ktorý pripravuje Úrad priemyselného vlastníctva SR v spolupráci s Akadémiou EUIPO 23. septembra 2021 o 10.00 hod.

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) pripravuje sériu naživo vysielaných webinárov v spolupráci s národnými úradmi a užívateľskými asociáciami, ktoré sa v každej krajine zamerajú na reformu známkového práva. Prezentácie budú v národnom jazyku so simultánnym tlmočením do anglického jazyka aj s priestorom na otázky a odpovede. Webináre sa budú vysielať každý štvrtok.

Registrácia na webináre je otvorená.

Ilustračný obrázok