Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Pozvánka na seminár "Ochrana duševného vlastníctva v EÚ - služby Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) pre podnikateľov".

Úrad priemyselného vlastníctva SR spoluorganizuje 24. a 26. septembra 2013 v Bratislave a v Košiciach seminár na tému "Ochrana duševného vlastníctva v EÚ - služby Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) pre podnikateľov". Cieľom seminára je okrem informácií o význame a možnostiach ochrany duševného vlastníctva v EÚ predstaviť nové a bezplatné služby Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) pre malých a stredných podnikateľov.

BRATISLAVA

Organizátor: ÚPV SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci implementácie národného projektu „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“.
Dátum konania: 24. september 2013
Čas konania: 10:00 hod. (registrácia od 09.30 hod.)
Miesto konania: CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava (konferenčná miestnosť, 2. posch.)

Program
Prihlasovací formulár

KOŠICE

Organizátor: ÚPV SR v spolupráci s Košickou regionálnou komorou SOPK a Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach.
Dátum konania: 26. september 2013 Čas konania: 10:00 hod. (registrácia od 09.30 hod.)
Miesto konania: Štátna vedecká knižnica, Košice, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1, prízemie

Program
Prihlasovací formulár

Dátum článku: 6.9.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky