Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Pozvánka na odborný seminár Duševné vlastníctvo a transfer technológií

Odborný seminár, ktorý sa bude konať dňa 14. 11. 2012 je prvým zo série odborných seminárov NITT SK organizovaných Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pod názvom:

Duševné vlastníctvo a transfer technológií

Prvý seminár sa uskutoční dňa 14. 11. 2012 v čase od 8.30 do 16.00 hod. v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave v rámci implementácie národného projektu „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“. Kompletnú sériu budú tvoriť štyri samostatné semináre organizované s trojmesačným vzájomným odstupom, ktorých cieľom je prostredníctvom vybraných tém priblížiť problematiku duševného vlastníctva a transferu technológií zástupcom slovenskej akademickej obce (od doktorandov až po profesorov).

Účastníci seminárov nadobudnú znalosti z oblasti ochrany a komercializácie duševného vlastníctva (transferu technológií), konkrétne z čoho tieto procesy pozostávajú, ako sa zabezpečuje ochrana pre rôzne typy predmetov duševného vlastníctva, prečo je potrebné ochranu duševného vlastníctva a jeho následnú komercializáciu vykonávať a aký je ich prínos. Zástupcom akademickej obce poskytnú odborné semináre obraz o tom, ako ich práca a pracovná pozícia súvisí s transferom technológií, akú úlohu v tomto procese zohrávajú oni ako vedeckí pracovníci a čo sa od nich môže v jednotlivých krokoch transferu požadovať.

Pozvánka na seminár Duševné vlastníctvo a transfer technológií (.pdf, 724 kB)

Dátum článku: 24.10.2012

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky