Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Pozvanie na ONLINE konferenciu COINTT 2020

Spája sa komerčný a akademický svet
Pozvanie na ONLINE konferenciu COINTT 2020


19. - 21. 10. 2020

COINTT 2020 – Cooperation innovation technology transfer

Ilustrácia k článku

Ako vyzerá veda v praxi? Aký je význam technologickej inovácie pre biznis?

Podpora študentov v podnikaní alebo študentské startupy – áno či nie?

Aké sú špecifiká petentovateľnosti biotechnologických vynálezov?

Aké sú úlohy centier transferu technológií v inovačných ekosystémoch 21. storočia?

Aké služby ponúka Slovak Business Agency vo svete podnikania?

Podnikavosť v akademickom prostredí: utópia či chiméra?


V podaní odborníkov už čoskoro nielen tieto zaujímavé témy...


Pre viac informácií kliknite na:

odborná účasť: https://cointt.sk/recnici/
program konferencie: https://cointt.sk/program/


Prezentátori ÚPV SR:

19. 10. 2020 – 10.45 h
Mgr. Matúš Medvec, MBA, predseda, ÚPV SR • Ing. Lucia Bocková, vedúca klientského centra, ÚPV SR
Spájame vedu, výskum a priemysel: služby, produkty a informačné zdroje ÚPV SR

Prezentácia priblíži činnosť Úradu priemyselného vlastníctva SR, jeho produkty a informačné zdroje, ktoré poskytuje odbornej aj laickej verejnosti. Oboznámi auditórium aj so službami úradu a aktivitami, ktoré prispievajú k lepšej informovanosti, zvyšovaniu povedomia a ochrane duševného vlastníctva.

19. 10. 2020 – 13.00 h
Ing. Lukrécia Marčoková, riaditeľka patentového odboru, ÚPV SR
Špecifiká patentovateľnosti biotechnologických vynálezov
Za biotechnologické vynálezy sa považuje využitie biologických materiálov alebo postupov na technické účely, napríklad na výrobu liečiv, produkciu potravín, dekontamináciu znečistenej pôdy alebo likvidáciu odpadov. Patentovateľnosť biotechnologických vynálezov za rovnakých podmienok na celom území Európskej únie má zabezpečiť smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES zo 6. júla 1998 o právnej ochrane biotechnologických vynálezov, ktorá bola transponovaná do príslušných právnych predpisov jednotlivých členských štátov. Biotechnologické vynálezy, rovnako ako vynálezy z ostatných oblastí techniky, sú patentovateľné za predpokladu, že sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné. Patentovanie biotechnologických vynálezov však má svoje špecifiká. Vynálezy, ktoré sa týkajú rastlín alebo zvierat, sú patentovateľné, ak ich technická uskutočniteľnosť nie je obmedzená na určitú odrodu rastlín alebo plemeno zvierat. Odrody rastlín a plemená zvierat, rovnako ako v podstate biologické spôsoby vytvárania rastlín alebo zvierat sú vylúčené z patentovateľnosti. Z patentovateľnosti sú vylúčené aj vynálezy týkajúce sa ľudského tela v rôznych štádiách vzniku alebo vývoja, spôsoby klonovania ľudských jedincov, využitie ľudského embrya na priemyselné alebo obchodné účely a ďalšie.

20. 10. 2020 – 10.30 h
Panelová diskusia
Mgr. Dipl. Ing. Lenka Litváková, patentová zástupkyňa • Michal Jordán, patentový zástupca, PatentEnter, s. r. o. • Ing. Lukrécia Marčoková, riaditeľka patentového odboru, ÚPV SR Špecifiká patentovej ochrany a transferu technológií v oblasti „Life Sciences”

Účasť na online konferencii je bezplatná.

Registrácia: https://cointt.sk/registracia/


Tešíme sa na vás!

Ilustračný obrázok

Dátum článku: 14.10.2020

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky