Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

POZOR NA FALOŠNÉ VAKCÍNY PROTI COVID – 19!

Banská Bystrica, 23. decembra 2020

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „ÚPV SR“) upozorňuje, že trestná činnosť súvisiaca s falšovaním farmaceutických výrobkov neprestáva ani počas pandémie COVID-19. Obchodovanie s farmaceutickými výrobkami prebieha vo veľkom rozsahu a je to veľmi lukratívne aj pre skupiny organizovaného zločinu.

Očakávania vo vývoji vakcíny na prevenciu ochorenia COVID-19 vyvolali globálnu pozornosť. Niektoré farmaceutické spoločnosti už majú schválené vakcíny a krajiny spúšťajú procesy vakcinácie.

Na túto situáciu zareagovali aj skupiny organizovaného zločinu a prispôsobili svoje metódy a ponuky falošných produktov.

Posledným známym prípadom falšovania vakcíny je odhalenie Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá odhalila v Mexiku v októbri 2020 falošnú vakcínu proti chrípke. Falošná vakcína mala iné číslo šarže a dátum exspirácie ako originálne výrobky. Dotknutá farmaceutická spoločnosť potvrdila, že tento výrobok nevyrábala ani nedistribuovala.

Rovnaký scenár sa teoreticky môže stať aj vtedy, keď budú v úvodných fázach k dispozícii vakcíny na ochorenie COVID-19 len v obmedzenom množstve, avšak dopyt po nich bude zásadne vyšší. Upozorňujeme, že vakcína na ochorenie COVID-19 bude distribuovaná cez oficiálne kanály, avšak podvodné farmaceutické výrobky inzerované ako výrobky, ktoré údajne liečia alebo zabraňujú ochoreniu COVID-19, sú už v predaji (online ako aj off-line).

„Čierny trh na internete pomocou reklám ponúka farmaceutické výrobky na prevenciu ochorenia COVID-19. Počet ponúk má rastúcu tendenciu s príchodom schválenej vakcíny a s jej obmedzenou dostupnosťou v úvodných fázach distribúcie. Podvodné farmaceutické výrobky sú často krát inzerované pod značkami originálnych farmaceutických spoločností. Preto apelujeme výlučne na využívanie oficiálnych, štátom garantovaných a licencovaných distribučných kanálov, ktoré nepredstavujú zdravotné riziká.,“ uvádza Matúš Medvec, predseda ÚPV SR.

V prípade, ak majú občania pochybnosti o pôvode alebo pravosti konkrétneho farmaceutického výrobku odporúčame, aby si preverili ich registráciu alebo, aby kontaktovali príslušné orgány.

„Výrobcovia vakcín majú právo na ich patentovú ochranu. Veľa sa diskutuje o tom, že patentová ochrana vakcín môže byť prekážkou dostupnosti vakcín pre všetkých. Na druhej strane patentová ochrana zabezpečuje rentabilnosť výskumného a produkčného procesu a vo všeobecnosti prispieva k urýchleniu inovácií. Patentová ochrana vakcín je právo a nie povinnosť, napríklad spoločnosť Moderna sa vzdala svojich patentových práv.“ konštatuje Matúš Medvec.

Nabádame na opatrnosť a obozretnosť. Nepodľahnite rýchlym a lacným ponukám. Verte odborníkom a lekárom.

Mgr. Matúš Medvec, MBA
Predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
#patent #vakcina #covid19 #dobretrebachranit

Kontakt pre médiá: Erika Presperínová, +421/905 529 310, erika.presperinova@indprop.gov.sk

Dátum článku: 23.12.2020

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky