Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Používanie špecifických symbolov pri platení správnych a udržiavacích poplatkov

Úrad priemyselného vlastníctva SR aplikoval v rámci svojich informačných systémov novú funkcionalitu – automatické spracovanie platieb, ktorá urýchli ich spracovanie a odstráni prípadnú chybovosť. Aby mohla byť táto funkcionalita plne využitá, je nevyhnutné zo strany poplatníkov v rámci jednotlivých platieb za jednotlivé predmety priemyselnoprávnej ochrany používať špecifické symboly. Konkrétne špecifické symboly k jednotlivým správnym poplatkom a udržiavacím poplatkom sú uvedené na webovom sídle nášho úradu.

Dovoľujeme si Vás preto požiadať o začatie používania špecifických symbolov pri Vašich platbách najneskôr od 1. marca 2011.

Vopred ďakujeme za ústretovosť a veríme, že automatické spracovanie platieb prispeje ku skvalitneniu našej práce a k zlepšeniu našej vzájomnej spolupráce.

Informácie o špecifických symboloch ku konkrétnym správnym poplatkom

Informácie o špecifických symboloch ku konkrétnym udržiavacím poplatkom

Dátum článku: 17.2.2011

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky