Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Portugalsko prevzalo predsedníctvo Rady EÚ

Rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ po šesťmesačnom nemeckom vedení preberá Portugalsko, ktorého priority sa riadia mottom – čas na výsledky: spravodlivú, zelenú a digitálnu obnovu.

Tieto idey možno pozorovať aj v oblasti práv duševného vlastníctva, kde Portugalsko zvýrazňuje dôležitosť a podporu inovatívnych riešení s dôrazom na zelené technológie, umelú inteligenciu, rozvoj a ekonomický rast moderných vied.

Patenty a dodatkové ochranné osvedčenia

V oblasti patentov si dáva za cieľ predsedníctvo monitorovať vývoj v implementácii európskeho patentu s jednotným účinkom a jednotného patentového súdu. Portugalsko zároveň otvára diskusiu v oblasti vynálezov vytvorených umelou inteligenciou k patentom v oblasti 3D tlače a biopatentov. Zavedenie systému jednotného dodatkového ochranného osvedčenia vyžaduje otvorenú diskusiu so zameraním sa na modernizáciu a harmonizáciu postupov a legislatívy.

Dizajny

Zámerom predsedníctva je nadviazať na diskusie otvorené počas nemeckého predsedníctva v otázke reformy ochrany dizajnov s dôrazom na aktualizovaný a menej byrokratický systém, harmonizovaný s národnými, regionálnymi a európskymi systémami.

Zemepisné označenia

Portugalské predsedníctvo, pokiaľ ide o uskutočniteľnosť vytvorenia systému na ochranu zemepisných označení nepoľnohospodárskych výrobkov, má v úmysle otvoriť diskusiu o dopade (vzhľadom na náklady a prínosy) potenciálneho vytvorenia jednotného a efektívneho mechanizmu viac prispôsobeného aktuálnym potrebám.

Boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva

Úspešný boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva v sebe obsahuje efektívne opatrenia zamerané proti falšovaniu a pirátstvu, s čím súvisí aj podpora širokej diskusie o škodlivých dôsledkoch falšovania v Európe.

Podpora malých a stredných podnikov

Portugalsko si uvedomuje nevyhnutnosť zvyšovať povedomie o duševnom vlastníctve, čo chce realizovať prostredníctvom priamej podpory malých a stredných podnikov vo forme IP voucherov, t. j. čiastočnej refundácie nákladov na zápis ochranných známok či dizajnov, respektíve služby IP scan, ktorá by sa zameriavala na prediagnostiku práv priemyselného vlastníctva. Pokračovať bude aj podpora poradenstva pre malé a stredné podniky prostredníctvom programu Horizont Európa.

Tradičným podujatím predsedníctva je organizovanie odbornej konferencie zameranej na problematiku duševného vlastníctva, ktorá je naplánovaná na 11. február 2021 a jej témou budú premeny duševného vlastníctva v období digitálneho veku.

Dátum článku: 14.1.2021

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky