Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Portál EPO na prihlásenie sa na prípravu na vykonanie kvalifikačnej skúšky otvorený

Touto cestou si dovoľujeme upozorniť prípadných záujemcov, že Európsky patentový úrad 1. 4. 2016 otvoril portál na prihlásenie sa na prípravu na vykonanie kvalifikačnej skúšky, ktorej cieľom je stať sa patentovým zástupcom oprávneným konať pred EPO. Lehota na zaslanie prihlášok je 2. jún 2016.


Inštrukcie pre záujemcov o EQE, ako aj prihlášku nájdete v priložených súboroch.

V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte Ing. Zdenku Valtýniovú na tel. čísle 048/4300 125, prípadne e-mailom na zdenka.valtyniova@indprop.gov.sk

Podrobnosti nájdete aj na webovej stránke EPO: http://www.epo.org/learning-events/eqe/admission/2017.html.

Call for applicants CSP 2016 (.pdf, 140 kB)
3 CSP-2016-Invitation-v2016.04.08 (.pdf, 84 kB)
4 CSP-2016-Application_Form-v2016.03.17 (.pdf, 61 kB)

Dátum článku: 19.4.2016

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky