Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Ponuka zamestnania - Hľadáme patentového experta

Hľadáme odborného pracovníka s vysokoškolským vzdelaním v odbore elektrotechnika na pozíciu patentového experta na patentovom odbore.
Hlavnou činnosťou je posudzovanie patentových prihlášok a prihlášok úžitkových vzorov z oblasti elektrotechniky a tvorba metodík.
Štátnozamestnanecké miesto vo funkcii štátny radca v dočasnej štátnej službe na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného (dlhodobá práceneschopnosť).

Základné požiadavky

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore elektrotechnika.
 • Anglický jazyk (B1 (úroveň mierne pokročilá).
 • Analytické, koncepčné a strategické myslenie, svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť.
 • Práca s PC na užívateľskej úrovni.

Ďalšie požiadavky

Znalosť legislatívy v oblasti priemyselných práv:

 • zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov v znení zákona č. 84/2007 Z. z.

Ponúkame:

 • istotu štátnej služby
 • odborné vzdelávanie
 • stáže v medzinárodných partnerských inštitúciách
 • zahraničné služobné cesty na odborné podujatia
 • podporu jazykového profesijného vzdelávania
 • priznanie osobného príplatku už po jednom mesiaci s možnosťou výšky platu 1400 EUR
 • platové zvýšenie po troch mesiacoch až do výšky 40%
 • pružný pracovný čas
 • podporu práce z domu (home office)
 • týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • príspevok na stravovanie aj počas prekážok v práci
Ďalšie informácie a spôsob prihlásenia sa do výberového konania sú uvedené na portáli verejnej správy:
Výberové konanie VK/2021/926

Dátum článku: 30.3.2021

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky