Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Ponuka seminárov organizovaných strediskom patentových informácií PATLIB

Stredisko patentových informácií PATLIB pôsobiace v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave pripravilo pre všetkých záujemcov o praktické ukážky vyhľadávania patentov, ochranných známok a dizajnov na 2. polrok 2013 nasledujúce semináre:


15. október 2013 o 9.30 hod. Ako vyhľadávať v ázijských patentových databázach ? Tipy a triky
(databázy Japonska, Číny, Indie a Taiwanu)

29. október 2013 o 9.30 hod. Vyhľadávanie v databázach ochranných známok a dizajnov (národné, regionálne a medzinárodné databázy)

5. november 2013 o 9.30 hod. Patentové analýzy a štatistiky, vizualizačné nástroje a monitorovacie služby (význam a využitie)

Miesto konania: Centrum VTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava konferenčná miestnosť č. 235 na 2. poschodí

Predpokladaná doba trvania každého seminára je cca 3 hodiny. Semináre sú bezplatné.

Informácie o seminároch a možnosti prihlásenia sú dostupné na webovej stránke
http://www.cvtisr.sk/sk/projekty/podujatia/pripravovane-podujatia.html?page_id=1025

Dátum článku: 10.10.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky