Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Pomôžte podnikom svojimi odbornými znalosťami z oblasti duševného vlastníctva

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) pripravuje zoznam právnych firiem, právnikov, advokátov a odborníkov v oblasti duševného vlastníctva (DV), ktorí sú ochotní poskytovať bezplatné dobrovoľné služby v oblasti práv duševného vlastníctva pre malé a stredné podniky (MSP) v členských štátoch Európskej únie (EÚ).
Cieľom tejto iniciatívy je vytvoriť skupinu odborníkov (poskytovateľov dobrovoľných služieb v oblasti DV), ktorí majú záujem poskytovať dobrovoľné služby pre MSP so sídlom v niektorom členskom štáte EÚ v záležitostiach týkajúcich sa DV.
Každý uchádzač uvedie druh podpory v oblasti DV, ktorú môže a je ochotný ponúknuť malým a stredným podnikom v rámci režimu dobrovoľných služieb podľa platných právnych predpisov príslušného štátu:

 • pomoc pri pochopení, ktoré práva DV sú pre klienta najlepšie,
 • pomoc s prípravou žiadosti o zápis práva DV,
 • zastupovanie v súdnom konaní (vnútroštátny a/alebo európsky súd),
 • príprava obchodnej/právnej dokumentácie v oblasti DV (t. j. dohody, ako sú licencie, prevody práv DV atď.),
 • stratégia speňažovania práv DV,
 • podnikový audit výkonnosti v oblasti DV,
 • colné záležitosti v oblasti DV a iné opatrenia na presadzovanie práv DV,
 • pomoc v konaní pred úradom DV,
 • pomoc MSP, ktorého práva DV používajú tretie strany bez povolenia,
 • pomoc MSP, ktorý je obvinený z používania práv DV bez povolenia,
 • iné záležitosti týkajúce sa DV.

Uchádzači o zaradenie do databázy vyplnia potrebné tlačivá, vyjadria súhlas s podmienkami poskytovania služby a odošlú dokumenty na adrese https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/online-services/pro-bono-provider.

EUIPO bude zoznam neustále aktualizovať. Poskytovatelia pro bono, uvedení v zozname, budú môcť požiadať o zmenu alebo vymazanie svojho mena zo zoznamu. Všetky žiadosti o ďalšie informácie sa musia podať písomne a zaslať na e-mailovú adresu: supportbusiness@euipo.europa.eu

Príloha: Výzva na vyjadrenie záujmu o poskytovanie dobrovoľných služieb v oblasti DV

Dátum článku: 31.7.2020

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky