Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Poľské ochranné známky v TMview

Do databázy systému TMview pribudli od 17. decembra 2012 údaje k viac ako 335 000 poľským ochranným známkam. Celkový počet prihlášok a zapísaných ochranných známok v databáze presahuje 9,5 milióna.

Počet úradov poskytujúcich bezplatne údaje o ochranných známkach v systéme TMview sa týmto zvýšil na 24. Okrem poľského sú to úrady krajín Beneluxu, Bulharska, Česka, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Nemecka, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Spojeného kráľovstva, Španielska, Švédska, Talianska a inštitúcií WIPO a OHIM. Viac informácií je uvedených v staršom článku s názvom TMview už ponúka prístup k slovenským ochranným známkam z 13.októbra 2010.

Systém TMview od svojho spustenia 13. apríla 2010, potvrdzuje svoju obľúbenosť u používateľov. Od uvedenia do prevádzky navštívilo jeho webové stránky už vyše 970 000 návštevníkov zo 185 rôznych krajín, pričom medzi najčastejších patria používatelia zo Španielska, Nemecka a Talianska.

Podrobnejšie informácie sú uvedené priamo na stránke www.tmview.europa.eu dostupnej aj v slovenskom jazyku.

Dátum článku: 17.12.2012

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky