Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Pokrok v rokovaniach o patente Európskej únie

Rada EÚ pre konkurencieschopnosť dosiahla na svojom zasadaní v dňoch 3. - 4. decembra 2009 v Bruseli politickú dohodu o vytvorení patentu Európskej únie (pôvodne patent Spoločenstva) a patentového súdu Európskej únie.

V zmysle návrhu budú prihlasovatelia môcť požiadať o patent EÚ na Európskom patentovom úrade. Ak bude patent udelený, bude platiť na území celej EÚ. Riešenie sporov z porušovania a platnosti európskych patentov a patentov EÚ bude vo výlučnej právomoci patentového súdu Európskej únie.

Ďalším krokom bude zaujatie stanoviska Európskeho parlamentu k návrhu. Podobne aj Európsky súdny dvor bude musieť vyjadriť svoje stanovisko k novému patentovému súdu EÚ.

Nariadenie o patente EÚ bude prijaté spoločne s osobitným nariadením, ktorým sa bude riadiť režim prekladov patentov EÚ. Nariadenie o prekladoch patentov EÚ bude musieť byť prijaté Radou EÚ jednomyseľne.

Dátum článku: 16.12.2009

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky