Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Podpredsedníčka Národnej rady SR Jana Laššáková v ÚPV SR

Dňa 20. augusta predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Ľuboš Knoth privítal na pôde úradu podpredsedníčku Národnej rady SR Janu Laššákovú. Išlo o jej prvú oficiálnu návštevu ÚPV SR.

Predseda ÚPV SR informoval podpredsedníčku NR SR o práci a aktivitách úradu a naznačil oblasti jeho ďalšieho rozvoja na domácej i medzinárodnej úrovni. Úrad má jasne stanovené priority v oblasti nezávislého odborného rozhodovania o udeľovaní priemyselnoprávnej ochrany, znižovania doby konania o prihláškach predmetov priemyselných práv, šírenia informácií o priemyselných právach pre podnikateľskú verejnosť, ako aj pri plnení medzinárodných dohôd a zavádzaní domácich i medzinárodných projektov.


Jana Laššáková vyjadrila podporu zámerom ÚPV SR, medzi ktoré patrí zefektívnenie odborných činností úradu, nová stratégia zvyšovania povedomia verejnosti o duševnom vlastníctve, cieľavedomejšia prezentácia úradu a jeho práce najmä na Slovensku, pilotné programy zamerané na spoluprácu so základnými a strednými školami týkajúce sa vyučovania duševného vlastníctva, pokračujúca spoluprácou s vysokými školami, univerzitami a tiež inštitúciami pôsobiacimi v oblasti vymožiteľnosti práva.

Dátum článku: 21.8.2012

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky