Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Podpredseda francúzskeho Národného inštitútu priemyselného vlastníctva na pracovnej návšteve v Banskej Bystrici

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Ľuboš Knoth dnes v Banskej Bystrici privítal podpredsedu francúzskeho Národného inštitútu priemyselného vlastníctva (INPI) Jean-Marc Le Parca v sprievode patentového experta INPI Yanna Schmitta. Na stretnutí, ktoré sa nieslo v priateľskom duchu, rezonovali aktuálne témy rozvoja ochrany priemyselného vlastníctva v Európe.

V súvislosti s vrcholiacimi rokovaniami Užšieho výboru Správnej rady[1] Európskej patentovej organizácie (EPO) si obaja partneri vymenili názory na viaceré stále otvorené otázky týkajúce sa nastavenia podmienok jednotnej patentovej ochrany na základe pripravovaného európskeho patentu s jednotným účinkom. Podpredseda INPI zároveň prisľúbil, že Francúzsko podporí Vyšehradský patentový inštitút na pôde Svetovej organizácie duševného vlastníctva[2] (WIPO). V diskusii sa dotkli aj prípravy na nastávajúcu Diplomatickú konferenciu[3] o revízii Lisabonskej dohody o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodnom zápise, ktorá sa uskutoční v dňoch 11. - 21. mája 2015 v Ženeve. Spoločne poukázali na potrebu úzkej koordinácie národných pozícií aj s ohľadom na európsky a globálny rozmer pripravovanej revízie Lisabonského systému.

Ľuboš Knoth aj Jean Marc Le Parco ocenili otvorenosť a užitočnosť spoločnej diskusie a vyjadrili želanie, že v budúcnosti budú pribúdať príležitosti na posilňovanie vzájomnej bilaterálnej spolupráce.


[1] http://www.epo.org/about-us/organisation/select-committee.html

[2] http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=36282

[3] http://www.wipo.int/meetings/diplomatic_conferences/2015/en/

Dátum článku: 10.4.2015

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky