Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Podpora kandidátov na vykonanie skúšky EQE

ÚPV SR pripomína záujemcom o projekt pre kandidátov na európsku kvalifikačnú skúšku (EQE) so začiatkom v septembri tohto roku, že lehota na podanie prihlášky je najneskôr v piatok 31. mája 2013.

    Súčasťou projektu je výber kandidátov a ich školenie maximálne počas troch akademických rokov.

Školenie sa bude skladať z dvoch etáp:

1. V prvej sa budú študenti pripravovať na predbežnú skúšku (prvý rok);
2. Druhá etapa ich pripraví na hlavnú skúšku.

    Študenti si vyberú z disciplín, ktorým sa budú venovať v druhej etape – elektrotechnika/mechanika alebo chémia.

    Príprava na predbežnú skúšku EQE v roku 2014 sa začne v septembri 2013.

Kandidáti na druhú etapu EQE musia ukončiť prezenčné vzdelávanie v trvaní aspoň jedného roka a v čase vykonania predbežnej skúšky musia splniť podmienku minimálnej praxe, t. j. jeden rok musia pracovať na plný úväzok u zamestnávateľa, ktorý má skúsenosti z konania pred EPÚ.

    Podporný projekt pre kandidátov EQE poskytuje študentom podporu na prípravu pre predbežné skúšky v rámci EQE a to:

  • Školenie poskytované kvalifikovanými lektormi rozdelené na tri časti:
  • 3-dňové úvodné stretnutie (september 2013)
  • 5-dňový kurz CEIPI (november 2013, Štrasburg)
  • záverečný 2-dňový intenzívny kurz CEIPI/prípravná skúška (január 2014, Mníchov)
  • výber učebníc a iných vzdelávacích materiálov
  • prístup k programu dištančného vzdelávania Európskej patentovej akadémie (EQE – online)
  • osobný inštruktor epi, ktorý bude odpovedať na jednotlivé otázky a pomáhať s úlohami
  • finančný príspevok na mimoriadne náklady spojené so vzdelávaním
  • znížený poplatok z 200 € na 50 € pre zápis a poplatky za jednotlivé skúšky.

    Podrobnejšie informácie o EQE a prihlášku nájdete na http://www.epo.org/learning-events/eqe/admission/2013.html a v dokumentoch CSP-2013-Application_Form-v2013_04_18 (.pdf, 392 kB), CSP-2013-Invitation-v2013.04.18 (.pdf, 431 kB)

     Písomné prihlášky adresujte Zdenke Valtýniovej, Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica, do 31. mája 2013.

Dátum článku: 22.5.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky