Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Podpis Dohody o vytvorení Jednotného patentového súdu

Dňa 19. februára 2013 pri príležitosti zasadnutia Rady ministrov pre konkurencieschopnosť došlo k podpisu medzinárodnej Dohody o vytvorení Jednotného patentovú súdu. Dohodu za Slovenskú republiku podpísal zástupca stáleho predstaviteľa – veľvyslanec Alexander Micovčin.
   Podpisom Dohody o Jednotnom patentovom súde sa zavŕšila niekoľko desaťročí trvajúca diskusia o vytvorení patentu poskytujúceho jednotnú ochranu na vnútornom trhu.
   Dohoda nadobudne platnosť 1. januára 2014 alebo v prvý deň štvrtého mesiaca, potom ako bude uložená 13-sta listina o ratifikácii alebo pristúpení vrátane listín o ratifikácii Nemeckom, Francúzskom a Spojeným kráľovstvom, podľa toho, čo nastane neskôr.

   Len pre zaujímavosť, jedným z 24 štátov, ktoré dohodu podpísali, je aj Taliansko, ktoré spolu so Španielskom patrilo medzi najväčších kritikov súčasnej patentovej reformy v Európe.

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/135593.pdf

Dátum článku: 20.2.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky