Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Peru súčasťou Designview

Od 18. septembra 2017 sú vo vyhľadávacom systéme Designview sprístupnené dizajny Národného inštitútu pre ochranu súťaže a duševného vlastníctva (Instituto Nacional de Defensa de la Competen-cia y Protección a la Propiedad Intelectual - INDECOPI) republiky Peru.

Integrácia INDECOPI je výsledkom Programu medzinárodnej spolupráce EUIPO s jeho partnermi po celom svete.

Designview aktuálne obsahuje údaje o dizajnoch 57 participujúcich úradov. Rozšírenie databázy o viac ako 5000 dizajnov z INDECOPI znamená, že v súčasnosti poskytuje informácie a prístup k takmer 12,4 miliónom dizajnom. Designview je dostupný v 35 jazykoch.

Od spustenia Designview 19. novembra 2012 bolo v systéme vykonaných viac ako 2,9 miliónov vyhľadávaní používateľmi zo 148 rôznych krajín sveta, pričom najčastejšie je využívaný v Nemecku, vo Veľkej Británii a v Španielsku.

Viac informácií je možné nájsť na www.tmdn.org

Dátum článku: 19.9.2017

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky