Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

PATENTY, ÚŽITKOVÉ VZORY, DIZAJNY – NOVELIZÁCIE VYHLÁŠOK ÚČINNÉ OD 1. JANUÁRA 2019

1. januára 2019 nadobudnú účinnosť novely týchto vykonávacích predpisov:

  • vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 278/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon). Znenie vyhlášky účinné od 1.1.2019 nájdete na https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2002/223/ZZ_2002_223_20190101.pdf
  • vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 279/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 1/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Znenie vyhlášky účinné od 1.1.2019 nájdete na https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2008/1/ZZ_2008_1_20190101.pdf
  • vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 333/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 629/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch. Úplné znenie dizajnovej vyhlášky účinné od 1.1.2019 nájdete na https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2002/629/ZZ_2002_629_20190101.pdf

Dátum článku: 5.12.2018

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky