Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Patentové spory v Európe

Prehľad vnútroštátneho práva a praxe v štátoch Európskej patentovej organizácie, 5. vydanie

Tridsaťosem zmluvných štátov Európskej patentovej organizácie (EPO) dodalo údaje pre piate vydanie publikácie poskytujúcej prehľad patentových sporov v členských štátoch EPO. Cieľom publikácie je sprehľadniť proces vnútroštátneho správneho a občianskeho konania vo veci patentových sporov, ako aj poskytnúť informácie o príslušných prvostupňových či odvolacích súdoch. Publikácia tiež obsahuje informácie vzťahujúce sa k Jednotnému patentovému súdu.

Celú publikáciu nájdete na adrese: https://www.epo.org/learning-events/materials/litigation.html

 Náhľad na obálku publikácie

Dátum článku: 21.11.2019

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky