Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Park Jána Bahýľa

Tento rok si pripomíname 100. výročie úmrtia (13. marca 1916) a 160. výročie narodenia (25. mája 1856) slovenského vynálezcu a pôvodcu 17 patentov Jána Bahýľa. Pri tejto príležitosti sa jeho rodáci vo Zvolenskej Slatine rozhodli vytvoriť Park Jána Bahýľa. Vedenie obce chcelo vyzdvihnúť prínos vynálezcu v oblasti kultúry, vzdelania a poznania. Zámerom vystavených patentov, vynálezov a ich nákresov, ako aj rodinných fotografií je priblížiť prácu a život Jána Bahýľa nielen širokej slatinskej verejnosti, ale aj návštevníkom obce.

Autorom návrhu stavebných prác bol Bc. Matej Fekiač, študent Fakulty architektúry STU v Bratislave a investorom bola obec Zvolenská Slatina. Park Jána Bahýľa zahŕňa vstupný informačný panel, pamätnú tabuľu a tri hlavné panely venované životopisu Jána Bahýľa, jeho vynálezu vzdušného stroja Avionu a ďalším menej známym vynálezom. V rámci vstupného panelu autori upriamili pozornosť aj na Cenu Jána Bahýľa, ktorú udeľuje Úrad priemyselného vlastníctva SR od 1. júna 1999.

Slávnostné otvorenie Parku Jána Bahýľa sa uskutočnilo v nedeľu 23. októbra 2016 o 14.00 hod. v zrekonštruovanom parku v strede obce oproti Galérii Jána Kulicha. Otvorenia parku sa zúčastnili príbuzní Jána Bahýľa, Mária Kulichová, Želmíra Osifová, Mjr. v. v. Július Višňovský, ako aj zástupcovia Slovenského leteckého zväzu generála Dr. Milana Rastislava Štefánika pod vedením Ing. Petra Matejčíka, CSc., náčelník odboru plánovania použitia a rozvoja vzdušných síl plukovník Ing. Slavomír Milde a za stredisko kultúrno-osvetových činností posádky Zvolen - náčelník strediska mjr. Mgr. Zdenko Baranec.

Po úvodnom príhovore pásku pri vstupe do parku slávnostne prestrihla starostka obce Zvolenská Slatina, Ing. Mária Klimentová. Pamätnú tabuľu následne odhalili pranetere Jána Bahýľa Mária Kulichová a Želmíra Osifová. Prítomným sa prihovoril jeho prasynovec Mjr. v. v. Július Višňovský. Pamiatku vynálezcu si zúčastnení uctili položením vencov. Dlhoročná kronikárka a kultúrna referentka obce Zvolenská Slatina Zuzana Pavlíková následne bližšie popísala životopis Jána Bahýľa a vo svojom príhovore sa zamerala na jeho vynálezcovské úspechy. Prítomní si potom mohli prezrieť Park Jána Bahýľa a v kultúrnom dome vychutnať vystúpenie folklórnej skupiny Slatina.


Fotogaléria k článku:
(pre zväčšenie fotografie na ňu kliknite)

Fotogaléria

Fotogaléria

Fotogaléria

Fotogaléria

Fotogaléria

Fotogaléria

Fotogaléria

Dátum článku: 2.11.2016

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky