Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Pandémia zvyšuje kreativitu Slovákov

Oživenie ekonomickej aktivity sa na Slovensku v tomto roku prejavilo nevídanou explóziou podaní prihlášok ochranných známok.

„Slováci si jednoznačne viac chránia svoje značky. Ochranné známky odrážajú inovácie vo všetkých oblastiach hospodárskeho života. Umožňujú budovať značku, ktorá pomáha spotrebiteľom získavať informácie o kvalite výrobkov a služieb. Prudký nárast za prvý polrok pripisujeme oživeniu ekonomiky po prvých dvoch vlnách pandémie. Nárast počtu známok nám hovorí aj to, že na trhu je viac podnikov, ktorým záleží na ich dlhodobom a úspešnom pôsobení,“ upresňuje predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Matúš Medvec.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky prijal v prvom polroku 2021 o vyše 21 % viac prihlášok ochranných známok (celkovo o 311 prihlášok viac) v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2020. Zaujímavý je pritom fakt, že ani v pandemickom roku 2020 nedošlo k poklesu prihlášok a oproti roku 2019 úrad zaznamenal solídny štvorpercentný nárast podaní. Spolu so zavedením zrýchleného konania o zápise ochrannej známky (FAST TRACK) v minulom roku vytvára tento enormný nárast príležitosti pre slovenskú ekonomiku.

Ilustračný obrázok

„Výbornou správou pre našu ekonomiku je skutočnosť, že zatiaľ čo obdobný nárast podaní prihlášok ochranných známok na európskej úrovni je spôsobený prihlasovateľmi z Číny, na Slovensku je nárast výlučne poháňaný slovenskými prihlasovateľmi. Okrem tradičných prihlasovateľov sa výrazne zvýšila aktivita malých a stredných podnikov a rôznych individuálnych prihlasovateľov, čo môže byť dôsledkom nedávnych opatrení na podporu podnikateľského prostredia“ dodáva predseda.

Rovnako ako minulý rok je najčastejším prihlasovateľom NIKÉ, spol. s r. o., ktorá v tomto roku podala už 41 prihlášok.

Ilustračný obrázok

Tlačová správa v PDF

Kontakt pre médiá hovorca@indprop.gov.sk

Dátum článku: 19.7.2021

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky