Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Pamätná plaketa pre ÚPV SR

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) pri príležitosti 25. výročia vzniku a Dňa inžinierov a technikov Slovenska usporiadal 17. marca slávnostné zhromaždenie. Záštitu nad zhromaždením prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a pozvanie prijali osobnosti verejného života, zástupcovia štátnych orgánov, partnerských organizácií a členských odborných spoločností.

   Z rozhodnutia Rady ZSVTS bola pri tejto príležitosti odovzdaná pamätná plaketa aj Úradu priemyselného vlastníctva SR, ktorú prebral jeho predseda Ľuboš Knoth. V krátkom príhovore zablahoželal členom ZSVTS k výročiu a uviedol, že činnosť zväzu je veľmi prospešná pre propagáciu prepojenia vedy, výskumu a ich výsledkov s praxou a tiež využitím týchto výsledkov v podnikaní a pri vytváraní odborných poradných platforiem.
Ľ. Knoth vyslovil presvedčenie, že v blízkej budúcnosti dôjde k užšej spolupráci medzi ÚPV SR a ZSVTS. 

   V popoludňajších hodinách sa konala konferencia FITS 2015 ‒ Fórum inžinierov a technikov Slovenska, konferencia s mottom 25 rokov premien vedy a techniky na Slovensku.

Dátum článku: 18.3.2015

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky