Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 265/2010 Z. z. - Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (platnosť od 1. 7. 2010)

Text uvedených zmien je na nasledujúcej adrese: http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=209741&FileName=zz2010-00265-0209741&Rocnik=2010

Dátum článku: 28.6.2010

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky