Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Oznam o zriadení novej e-mailovej adresy

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky s cieľom neustáleho skvalitňovania poskytovaných služieb zriadil e-mailovú adresu riaditel@indprop.gov.sk, na ktorú je možné posielať podnety súvisiace so službami informačného centra a študovne úradu.

Napríklad v prípade spokojnosti alebo nespokojnosti klientov so službami uvedených pracovísk je týmto spôsobom možné informovať priamo riaditeľa príslušného organizačného útvaru o okolnostiach konkrétnej situácie, najlepšie s uvedením dátumu a času predmetnej udalosti.

Riaditeľovi príslušného organizačného útvaru je možné poslať taktiež otázku alebo požiadavku týkajúcu sa služieb poskytovaných informačným centrom a študovňou úradu. Ďakujeme za inšpiratívne podnety, ktoré prispejú ku kvalitnejšiemu a efektívnejšiemu poskytovaniu služieb verejnosti.

Dátum článku: 22.7.2014

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky