Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Oznam o uvádzaní identifikátora osoby v podaniach

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) oznamuje, že od januára 2019 bude v podaniach doručovaných úradu potrebné uvádzať identifikátor osoby účastníka konania a identifikátor osoby zástupcu podľa osobitného predpisu (§ 3 písm. n) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Aktualizované formuláre doplnené o identifikátor osoby je možné stiahnuť cez odkaz:
https://www.upv.sk/?dokumenty-na-prevzatie

Dátum článku: 17.12.2018

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky