Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Odkazy na nástroje a služby Európskeho patentového úradu

Európsky patentový úrad vydal novú publikáciu - Sprievodca rýchlych internetových odkazov 2015 (Quick reference guide 2015 Tools and services for national patent Office). V publikácii sú uvedené aktívne odkazy na webové stránky, ktoré obsahujú nástroje a služby Európskeho patentového úradu určené národným patentovým úradom.

Sprievodca rýchlych internetových odkazov 2015 obsahuje odkazy na tieto nástroje a služby Európskeho patentového úradu:

  • odborné a jazykové školenia,
  • publikácie, brožúry, prezentácie, videá obsahujúce informácie o európskej rešeršnej databáze EPOQUE Net, databáze Espacenet, Európskom patentovom registri, strojovom prekladači, konaní pred Európskym patentovým úradom a iné.
Sprievodca rýchlych internetových odkazov 2015 (v anglickom jazyku) (.pdf, 437 kB)

Dátum článku: 12.2.2015

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky