Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Odborný seminár Ochrana duševného vlastníctva firmy

Slovenská obchodná a priemyselná komora (Žilinská regionálna komora) (SOPK ŽRK) a Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) za účasti zástupcov Centra vedecko-technických informácií (CVTI) a Slovak Business Agency (EEN) Vás pozývajú na odborný seminár Ochrana duševného vlastníctva firmy, ktorý sa uskutoční 15. júna 2015 v zasadačke SOPK ŽRK, Hálkova 31 v Žiline.

Seminár je určený podnikateľom, konateľom, živnostníkom, projektovým manažérom, pracovníkom v oblasti vývoja a inovácií, vedeckej činnosti a ďalším záujemcom, ktorí chcú chrániť svoje alebo firemné know-how.

Cieľom seminára je upozorniť na význam ochrany duševného vlastníctva, obchodné využitie chránených produktov, technológií a vzhľadu (estetiky) produktov, obalov. Získate informácie o postupe pri patentovaní, ako podať prihlášku, ako overiť novosť výrobku, technológie, ako ochrániť značku, obal či vzhľad výrobku, o bezplatných službách CVTI a o štátnych programoch a mikropôžičkách cez EEN.

Počas celého seminára máte možnosť osobne konzultovať svoje aktuálne problémy, týkajúce sa ochrany technických riešení, dizajnov, označení, ich priemyselnoprávnej ochrany, ale aj porušovania práv.

Program seminára (.pdf, 192 kB)

Základný účastnícky poplatok: 36,- €/osoba (30 € + 20 % DPH)
Člen SOPK, SPOK, SKHV, SŽK: 18,- €/osoba (15 € + 20 % DPH)

Organizačný garant:
Mgr. Anna Cabajová a Ing. Miroslava Ftoreková, SOPK ŽRK
Tel.: 041/7235 655, -103
Fax: 041/7235 653
E-mail: sekrza@za.scci.sk

Organizačné pokyny:
V prípade vyššieho počtu prihlásených rozhoduje dátum odoslania prihlášky.
Uzávierka prihlášok je 11. 06. 2015.
Registrácia Vašej účasti bude akceptovaná po prijatí riadne vyplnenej prihlášky (elektronicky, faxom, poštou) a úhrade účastníckeho poplatku vopred.
V prípade neúčasti poplatok nevraciame, pošlite, prosím, náhradníka.
Pri úhrade účastníckeho poplatku Vám faktúru odovzdáme pri prezencii, resp. zašleme poštou.

Prihlášku prosíme poslať čo najskôr!

E-mail: sekrza@za.scci.sk
Fax: 041/7235 653
poštou na adresu: SOPK ŽRK, Hálkova 31, 010 01 ŽILINA

Dátum článku: 29.5.2015

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky