Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Odborné skúšky na výkon činnosti patentového zástupcu

Úrad priemyselného vlastníctva SR v spolupráci so Slovenskou komorou patentových zástupcov v zmysle zákona č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. v znení zákona č. 330/2007 Z. z. každoročne organizuje odborné skúšky na výkon činnosti patentového zástupcu.

Zároveň dávame na vedomie záujemcom termín konania odborných skúšok:

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len úrad) oznamuje, že termín odborných skúšok na výkon činnosti patentového zástupcu (§ 6 zákona č. 344/2004 Z. z.) a skúšok spôsobilosti na posúdenie právnych vedomostí patentového zástupcu Európskeho spoločenstva (§ 7 zákona č. 344/2004 Z. z.) sa stanovil na 3. a 4. november 2020. Žiadosť o odborné skúšky sa podáva v úrade písomne spolu s overeným dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, potvrdením o nadobudnutej praxi (§ 4 zákona č. 344/2004 Z. z.) a dokladom o zaplatení správneho poplatku za odbornú skúšku (§ 6 ods. 5 zákona č. 344/2004 Z. z.).

Žiadosti o vykonanie odbornej skúšky sa podávajú najneskôr do 8. októbra 2020  na adresu: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica.

Skúšobný poriadok (.pdf, 118 kB)
Zoznam právnych predpisov (.pdf, 148 kB)

Bližšie informácie:
Ing. Helena Gentileová,
tel.: 048 430 0313
email: helena.gentileova@indprop.gov.sk

Dátum článku: 24.8.2020

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky