Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Ochranná známka EÚ – zverejnenie návrhu vykonávacieho nariadenia

Európska komisia zverejnila dňa 4. októbra 2016 návrh vykonávacieho nariadenia, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania niektorých ustanovení nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie. Do 1. novembra 2016 majú zainteresované subjekty možnosť zaslať Európskej komisii komentáre k návrhu.


Návrh vykonávacieho nariadenia je dostupný tu: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares20165749866_en

Dátum článku: 10.10.2016

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky