Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Ochranná známka EÚ – zverejnenie návrhu delegovaného nariadenia

Európska komisia zverejnila dňa 10. októbra 2016 návrh delegovaného nariadenia, ktorým sa dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 a nariadenie Komisie (ES) č. 216/96. Do 7. novembra 2016 majú zainteresované subjekty možnosť zaslať Európskej komisii komentáre k návrhu.
Návrh delegovaného nariadenia je dostupný na adrese:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2016-5832764_sk

Dátum článku: 13.10.2016

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky