Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Ochrana zemepisných označení nepoľnohospodárskych výrobkov na úrovni EÚ

V súčasnosti neexistuje harmonizovaný mechanizmus na ochranu zemepisných označení nepoľnohospodárskych výrobkov. Tieto výrobky často tvoria dôležitú súčasť miestnej identity, predmet cestovného ruchu a dôležitý zdroj pracovných miest. Jednotný systém by mohol pomôcť výrobcom zostať konkurencieschopnými a súčasne spolupracovať, byť videní spotrebiteľmi, ponúkať autentické výrobky a podporovať regionálnu ekonomiku.

Dopadová štúdia je otvorená pripomienkam počas nasledujúcich štyroch týždňov. Pri nasledujúcom dolaďovaní iniciatívy sa budú brať do úvahy vaše pripomienky a postrehy a spätná väzba bude následne zhrnutá v súhrnnej správe s uvedením vysvetlenia zohľadnenia návrhov. Jej finálnu verziu nájdete na tejto stránke.

Komisia by rada počula váš názor!

Dátum článku: 4.12.2020

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky