Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

OCHRANA INOVÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM OBCHODNÝCH TAJOMSTIEV A PATENTOV: DETERMINANTY PRE FIRMY EURÓPSKEJ ÚNIE

V roku 2016 Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (úrad EUIPO) prostredníctvom strediska pre sledovanie v štúdii uskutočnenej v spolupráci s Centrom pre európsky hospodársky výskum v Mannheime (ZEW) preskúmal determinanty a výkonové vplyvy ochrany inovácií používaním patentov a obchodných tajomstiev v nemeckých firmách. Osobitná pozornosť bola venovaná vzájomnému pôsobeniu patentovania a obchodného tajomstva a výkonovým vplyvom zvolenej stratégie ochrany nielen na úrovni firmy, ale aj na úrovni individuálnej inovácie.

Stavajúc na tejto práci sa úrad EUIPO teraz snaží prostredníctvom strediska pre sledovanie zlepšiť chápanie úlohy a prínosu obchodných tajomstiev v rámci portfólia duševného vlastníctva na úrovni Európskej únie.

Skúma sa celý rad faktorov, o ktorých sa predpokladá, že ovplyvňujú použitie týchto dvoch ochranných mechanizmov, počínajúc návrhmi teoretických modelov týkajúcich sa vzájomného pôsobenia medzi patentovaním a obchodným tajomstvom. Osobitný dôraz sa kladie na uprednostňovanie buď patentov, alebo obchodného tajomstva a faktorov, ktoré ovplyvňujú voľbu stratégie ochrany. Zatiaľ čo v predchádzajúcich analýzach sa s nimi často zaobchádzalo ako so zastupiteľnými metódami, v tejto štúdii sa zdôrazňuje komplementárna úloha týchto dvoch metód ochrany.

Zhrnutie (v slovenskom jazyku)

Celá štúdia (v anglickom jazyku)

Dátum článku: 9.8.2017

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky