Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Ochrana duševného vlastníctva - záruka prosperity firmy

Prešovská regionálna komora SOPK v spolupráci s ÚPV SR v snahe zvýšiť povedomie podnikateľov o ochrane duševného vlastníctva pripravila cyklus seminárov so zameraním na:

  • Priemyselné práva na výsledky technickej tvorivej činnosti (30.5.2014)
  • Priemyselné práva na označenie (26.6.2014)

Viac informácií o podujatí je k dispozícii na nasledujúcich odkazoch:

http://po.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2014043003
http://po.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2014050502

Dátum článku: 9.5.2014

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky