Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Ochrana duševného vlastníctva v podmienkach vysokých škôl V

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene (TUZVO), Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI) a Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) organizuje 21. novembra 2013 piaty ročník konferencie „Ochrana duševného vlastníctva v podmienkach vysokých škôl“ s cieľom poukázať na význam ochrany duševného vlastníctva a autorských práv v oblasti vedy, techniky a výskumu.

Téma tohoročnej konferencie je zameraná na národnú a medzinárodnú ochranu dizajnov, keďže ÚPV SR aktívne spolupracuje s Katedrou dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov, Drevárskej fakulty TUZVO.

Program konferencie:

Ochrana duševného vlastníctva - program (.pdf, 408 kB)


Miesto konania: Študentský domov a jedáleň Ľudovíta Štúra, Študentská č. 17, Zvolen

Vstup je voľný.

Kontaktná osoba:
Mgr. Adriána Mesiariková, ÚPV SR
T. č. 048/43 00 278
E-mail: adriana.mesiarikova@indprop.gov.sk

Dátum článku: 12.11.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky