Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Ochrana duševného vlastníctva v podmienkach vysokých škôl IV

Po Banskej Bystrici, Bratislave a Košiciach prišla na rad Žilina. Štvrtý ročník medzinárodnej konferencie Ochrana duševného vlastníctva v podmienkach vysokých škôl sa konal 13. novembra na pôde Žilinskej univerzity v Žiline.

Organizátorom konferencie bol ÚPV SR v spolupráci s už spomínanou univerzitou, Centrom vedecko-technických informácií SR a s podporou Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO).

Nosnými témami konferencie boli:

 • Manažment a ochrana výsledkov tvorivej vedeckej činnosti
  (Lucia Bocková, ÚPV SR)
 • Rešerše predmetov priemyselného vlastníctva v národných a medzinárodných databázach
  (Zuzana Čellárová, ÚPV SR)
 • Priemyselnoprávne licencie
  (Karel Čada, advokátska a patentová kancelária Čermák a spol.)
 • „Kultúra“ práva duševného vlastníctva na školách
  (Zuzana Adamová, Ústav práva duševného vlastníctva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave)
 • Ochrana počítačových programov a databáz
  (Eduard Szattler, advokátska a patentová kancelária Vojčík & Partners)
 • Rozvoj politík duševného vlastníctva na univerzitách a vo výskumných centrách
  (Ryszard Frelek, Divízia WIPO pre určité krajiny Európy a Ázie)
 • Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií – NITT SK a Národný systém podpory transferu technológií na Slovensku
  (Miroslav Kubiš, Centrum vedecko-technických informácií SR)
 • Dátum článku: 7.12.2012

  Vytlačiť obsah aktuálnej stránky