Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Ochrana duševného vlastníctva v podmienkach vysokých škol III

10. novembra 2011, Technická univerzita v Košiciach

Úrad priemyselného vlastníctva SR v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE) a Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) organizujú dňa 10. novembra 2011 v priestoroch Univerzitnej knižnice TUKE tretí ročník konferencie Ochrana duševného vlastníctva v podmienkach vysokých škôl.

Konferencia je určená odbornej verejnosti z radov vedeckých a pedagogických pracovníkov vysokých škôl, študentov technických, prírodných a humanitných vied, ako aj všetkým ostatným záujemcom o oblasť duševného vlastníctva.

Konferencia je zameraná na:

  • autorské právo a práva súvisiace s autorským právom,
  • právo priemyselného vlastníctva – priemyselné práva, práva príbuzné a súvisiace,
  • podporu transferu technológií z akademickej do priemyselnej sféry.


Online registrácia


Uzávierka prihlášok je 7. 11. 2011.

Program konferencie (.pdf, 280 kB)


Miesto konania konferencie


Univerzitná knižnica TUKE
Boženy Němcovej 7
Košice

Poloha GPS:
Severná šírka: 48,7314 stupňa
Východná dĺžka: 21,2440 stupňa

Kontaktná osoba:
Ing. Lucia Lalíková, PhD.
tel. 048/4300263, mobil: 0907878167
e-mail: lucia.lalikova@indprop.gov.sk

Mgr. David Zaoral
Tel. 048/4300279
e-mail: david.zaoral@indprop.gov.sk


Oficiálna upútavka na konferenciu (.pdf, 319 kB)

Dátum článku: 13.10.2011

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky