Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Ochrana a kontrola zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov v členských štátoch EÚ

14. decembra 2017 vydal Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) novú štúdiu týkajúcu sa zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov. Hlavným cieľom štúdie je získať lepšie poznatky o situácii systémov kontroly a ochrany zemepisných označení v 28 členských štátoch EÚ prostredníctvom mapovania všetkých príslušných orgánov a zavedených postupov vrátane vykonávacích opatrení proti porušovaniu práv.

Štúdia prináša všeobecný prehľad a popis každého vnútroštátneho systému kontroly potravín a poľnohospodárskych výrobkov, vín, liehovín a aromatizovaných nápojov na báze vína. Okrem toho obsahuje aj príručku so súhrnným zoznamom všetkých vnútroštátnych príslušných orgánov a inšpekčných organizácií spolu s príslušnými kontaktnými údajmi, ako aj užitočné informácie pre používateľov zemepisného označenia.

Zhrnutie (v slovenskom jazyku)

Celá štúdia (v anglickom jazyku)


Viac informácií na:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-publications

Dátum článku: 8.1.2018

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky