Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

O bilaterálnej spolupráci s EPÚ

Do Úradu priemyselného vlastníctva SR zavítala 11. – 12. marca 2013 návšteva z viedenskej pobočky Európskeho patentového úradu – Heidrun Krestelová, ktorá je zodpovedná za spoluprácu EPÚ s krajinami Vyšehradskej skupiny.
    Obe strany sa venovali predovšetkým aktuálnym projektom a otázkam ich finančného zabezpečenia. V rámci bilaterálnej spolupráce s EPÚ má ÚPV SR rozpracovaných 11 projektov, zameraných najmä na patentové informácie a zvyšovanie povedomia o priemyselnom vlastníctve, zlepšenie existujúcich služieb a produktov a zavádzanie nových, napríklad vytvorenie nových webregistrov a ich prepojenie s Federatívnym európskym patentovým registrom, strojový preklad patentov z úradných jazykov EPÚ do slovenčiny a naopak (s implementáciou sa začne v najbližších týždňoch), posilnenie spolupráce v rámci Európskej patentovej siete a pod.

    Predstavitelia ÚPV SR informovali H. Krestelovú o činnosti úradu v ostatných ôsmich mesiacoch a systematických zmenách v jeho riadení, prezentovali činnosť projektovej kancelárie, hlavne pokiaľ ide o projekty s EPÚ, a predstavili komplexný plán riadenia jednotlivých aktivít v projektoch podľa metodiky PRINCE2, čo bolo zo strany EPÚ hodnotené veľmi pozitívne.

    Na stretnutí sa hovorilo aj o blížiacich sa oslavách 20. výročia vzniku ÚPV SR, ktoré sa uskutočnia 14. – 15. mája 2013 a za EPÚ sa na nich zúčastní štvorčlenná delegácia na čele s prezidentom Benoîtom Battistellim.

    EPÚ v spolupráci s ÚPV SR plánuje tohto roku zorganizovať prvýkrát na Slovensku 9. – 10. októbra v Bratislave Deň používateľov online služieb.

    Na záver bilaterálneho stretnutia sa obe strany zhodli na tom, že pre oba úrady nastáva pozitívna zmena v kooperácii a komunikácii, zhodnotili stretnutie ako veľmi progresívne, inšpiratívne a zároveň priateľské. Vyjadrili presvedčenie, že v takomto duchu bude pokračovať spolupráca medzi oboma úradmi.

Fotografia z návštevy Heidrun Krestelovej (druhá z prava)
Spoločná fotografia (sprava): Ľuboš Knoth, Heidrun Krestelová, Anna Čechvalová, Andrej Legiň

Fotografia z návštevy Heidrun Krestelovej
Fotografia zo spoločného stretnutia

Dátum článku: 13.3.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky