PatentyNiečo iné

Lorem ipsum Právne predpisy SR Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum

Najnovšie aktuality

Predseda ÚPV SR

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúš Medvec poskytol Národnému portálu pre transfer technológií rozhovor vo veci inšpiratívnej verejnej diskusie v podobe konzultácií týkajúcich sa problematiky ochranných známok a úžitkových vzorov, ktorej sa úrad po prvýkrát v histórii zhostil.

 

V rozhovore nájdete odpovede na otázky:

  • Prečo sa ÚPV SR rozhodol realizovať verejnú konzultáciu?
  • Kde hľadal úrad inšpiráciu? Bol nejaký „role model” zo zahraničia, prípadne z domova?
  • Verejnú konzultáciu ako nástroj tvorby participatívnej verejnej politiky ÚPV SR využil po prvýkrát v histórii, čo je samozrejme veľmi progresívne. Priniesol vám tento nástroj ako úradu aj nejaké nové poznatky? Plánujete ho do budúcna ešte využiť?
  • Čo je cieľom verejnej diskusie? Čo by to malo znamenať v praxi?
  • Koľko účastníkov sa zapojilo do verejnej konzultácie? Aj ste ich ako úrad nejako kategorizovali? Zaraďovali do špecifických cieľových skupín?
  • Viete nám povedať už aj prvé výsledky vašej verejnej konzultácie ohľadne námietkového konania? Čo budú znamenať v praxi pre bežného registrujúceho – klienta ÚPV SR využívajúceho služby?
  • Cieľovou skupinou Centra transferu technológií pri CVTI SR sú vedeckovýskumné inštitúcie. Viete nám povedať, či výsledkom zrealizovanej verejnej konzultácie bude zmena v konaniach o zápise ochranných známok a úžitkových vzorov do registra a čo to bude znamenať pre akademické a iné verejné vedeckovýskumné pracoviská na Slovensku?

Celý rozhovor nájdete na portáli NPTT.