Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Nový zmluvný štát PCT

Svetová organizácia duševného vlastníctva oznamuje, že 2. októbra 2019 uložila Samoa ratifikačné listiny o prístupe k Zmluve o patentovej spolupráci (ďalej len PCT) a od 2. januára 2020 sa stane 153. zmluvným štátom PCT.

Samoa bude automaticky designovaná v medzinárodných prihláškach, ktoré sa podajú 2. januára 2020 a neskôr. Keďže Samoa je viazaná hlavou II PCT, bude automaticky patriť medzi určené štáty v každej podanej žiadosti o medzinárodný predbežný prieskum na medzinárodnú prihlášku, ktorá sa podá 2. januára 2020 a neskôr.

Upozorňujeme, že Samoa zaslala vyhlásenie v zmysle článku 64 (5), že nie je viazaná článkom 59 PCT (vo vzťahu k sporom medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými štátmi PCT, ktoré sa týkajú interpretácie alebo aplikácie PCT alebo Vykonávacieho predpisu k PCT).

Dátum článku: 21.10.2019

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky