Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Nový rektor UMB prijal pozvanie na návštevu ÚPV SR

    Predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Ľuboš Knoth prijal 20. januára v úrade nového rektora banskobystrickej Univerzity Mateja Bela Vladimíra Hiadlovského.

    Rektor UMB mal možnosť spoznať najvyšších predstaviteľov ÚPV SR, oboznámiť sa s činnosťou úradu a zámermi jeho vedenia.
    V rámci spoločného rozhovoru sa Ľ. Knoth a V. Hiadlovský dotkli viacerých tém, ktoré by mohli vzbudiť spoločný záujem rozvoja aktivít medzi oboma inštitúciami. Ide napríklad o rozvoj niektorých foriem vzdelávania v oblasti duševného vlastníctva, asistenciu úradu pri odborných konzultáciách, ktoré by mohli viesť k priemyselnoprávnej ochrane výsledkov vedeckej činnosti univerzity, spoločné aktivity propagujúce obe inštitúcie a mesto doma i v zahraničí a podobne.
    V. Hiadlovský sa zaujímal o stratégiu rozvoja ľudských zdrojov v ÚPV SR, o medzinárodné aktivity úradu, jeho projektové činnosti a tiež o prípravu nového organizačného usporiadania úradu.

    Obe strany sa dohodli na ďalších vzájomných stretnutiach, ktoré môžu rozprúdiť spoluprácu oboch inštitúcií.

Dátum článku: 21.1.2015

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky