Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Nový on-line nástroj pre prihlasovateľov medzinárodných ochranných známok

Dňa 20. decembra 2010 bol sprístupnený na webstránke Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) nový on-line nástroj „Manažér tovarov a služieb“ (the Madrid System Goods & Services Manager (G&S Manager) určený na pomoc prihlasovateľom pri zostavovaní zoznamu tovarov a služieb ako povinnej súčasti medzinárodnej prihlášky v rámci Madridského systému medzinárodných ochranných známok.

G&S Manager, dostupný cez portál WIPO GOLD, poskytuje tisícky zatriedených výrazov v súlade s 9. vydaním Medzinárodného triedenia tovarov a služieb pre zápis ochranných známok (Niceské triedenie). Prihlasovateľ si môže vybrať výrazy, ktoré najlepšie opisujú tovary a služby týkajúce sa prihlasovanej ochrannej známky.

Používatelia Madridského systému musia mať istotu, že v prihláške ochrannej známky uvedú správne zatriedenie tovarov a služieb, pre ktoré bude známka používaná, a to ponúka G&S Manager.

G&S Manager je k dispozícii v troch pracovných jazykoch Madridského systému - v angličtine, francúzštine a španielčine a v každom z týchto jazykov disponuje 30 000 výrazmi.

K dispozícií je aj ruská jazyková verzia programu, ktorá však ponúka len okolo 16 000 výrazov. Ďalšie jazykové verzie (arabská, čínska, holandská, nemecká, talianska, japonská a portugalská) sú v štádiu príprav v spolupráci s národnými známkovými úradmi.

Dátum článku: 19.1.2011

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky