Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Novela zákona o označeniach pôvodu výrobkov

Dňa 15. 10. 2009 bola v Zbierke zákonov SR zverejnená novela zákona č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.

Novela zákona je zverejnená na adrese: http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=209218&FileName=zz2009-00395-0209218&Rocnik=2009

Dátum článku: 16.10.2009

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky