Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Nová WIPO databáza "zelené technológie"

WIPO Green Roster je interaktívnym nástrojom, ktorý umožňuje technologickým expertom, patentovým zástupcom, odborníkom z oblasti financií, inžinierstva a životného prostredia zdarma registrovať svoje služby a tým sa zviditeľniť v spoločenstve globálnych zelených technológií.
Prostredníctvom tohto on-line nástroja môžu poskytovatelia služieb a konzultanti poskytovať technickú pomoc, poradenstvo a konzultácie vo všetkých oblastiach zelených technológií, ako aj pri uzatváraní dohôd.

Pre viac informácií: https://webaccess.wipo.int/green/

Dátum článku: 23.7.2014

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky