Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Nová služba úradu - Patentová rešerš medzinárodného typu

Od 1. januára 2011 ponúka Úrad priemyselného vlastníctva SR verejnosti novú službu - patentovú rešerš medzinárodného typu. Služba je vhodná pre záujemcov, ktorí uvažujú o možnosti chrániť si výrobok či technológiu pred ich uvedením na trh patentom alebo iným vhodným prostriedkom priemyselnoprávnej ochrany.

Podstatou služby je rešerš v patentových databázach na predmet podľa zadania, ktoré uvedie objednávateľ v objednávke. Predmetom zadania rešerše môže byť výrobok, zariadenie alebo technológia opísané technickými konštrukčnými znakmi. Rešerš vykonajú experti úradu, ktorí majú k dispozícii potrebné informačné zdroje, systémy, znalosti a skúsenosti s vyhľadávaním a spracovávaním špecializovaných patentových databáz.

Výsledkom rešerše bude zoznam dokumentov relevantných k predmetu zadania rešerše. Každý dokument bude v zozname uvedený formou citácie spolu so stručným komentárom jeho obsahu vo vzťahu k predmetu zadania. Citované dokumenty budú navyše interpretované mierou ich relevancie k predmetu rešerše.

Slovné spojenie „rešerš medzinárodného typu“ vychádza z podobnosti rešeršnej správy poskytovanej v rámci tejto služby s formou rešeršnej správy, ktorá sa prikladá k zverejneným medzinárodným prihláškam podľa systému PCT.

Podrobnejšie informácie o tejto službe spolu s inštrukciami o objednávke a cene nájdete na stránke Rešerše.

Dátum článku: 31.12.2010

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky