Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Nová priemyselná stratégia pre Európu

Európska komisia zverejnila novú stratégiu, ktorej cieľom je pomôcť európskemu priemyslu stať sa vedúcou silou dvojakej transformácie smerom ku klimatickej neutralite a dosiahnutiu vedúceho postavenia v oblasti digitálnych technológií. Jej súčasťou je aj Akčný plán pre oblasť duševného vlastníctva.

Detailné informácie nájdete po kliknutí na nasledujúci link: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_20_416

Dátum článku: 19.3.2020

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky