Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Nová kampaň ÚPV SR nefejkuj.sk

Nefejkuješ – teda nekradneš    
Nefejkuješ – teda neriskuješ   
Nefejkuješ – teda si fér        

Posolstvom kampane nefejkuj.sk, s ktorou od 14. mája 2013 prichádza Úrad priemyselného vlastníctva SR s podporou Svetovej organizácie duševného vlastníctva, je zvýšiť morálne povedomie cieľovej skupiny prečo nepodporovať falzifikáty a poukázať na to, že falzifikát môže byť nebezpečný a zdraviu škodlivý.

Cieľovou skupinou kampane sú deti vo veku 10 – 15 rokov. Dôraz je kladený na tvorivosť, jej podporu, význam a prostriedky ochrany výsledkov tvorivej duševnej činnosti, priemyselné práva a v neposlednom rade pôjde aj o poukázanie na nelegálne využívanie a šírenie autorských diel.

Webová stránka nefejkuj.sk je prepojená na sociálne siete Facebook a Twitter. Dizajn stránky je prispôsobený formátu tabletu, android telefónu či klasickej obrazovke počítača. Obsah stránky je hravý a stavia na pozitívnych príkladoch z radov umelcov, ktorí hovoria o tom, prečo „nefejkujú“ a prečo im falzifikát pripadá nevhodný.

V druhej polovici roka je naplánovaná vzdelávacia road-show po slovenských školách s podporou umelcov a športovcov (koncerty, autogramiády). Súčasťou kampane sú aj dotazníky a prieskumy verejnej mienky.

Obrázok - náhľad web stránky www.nefejkuj.sk

Dátum článku: 15.5.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky